Mærsk-chef: Jeg er blevet mere ekstrovert gennem mit arbejdsliv

Peter Normark Sørensen har været så meget ude af sin comfort zone i sit arbejdsliv, at han føler sig tættere på den ekstroverte ende af skalaen, end han gjorde for 20 år siden, da han første gang tog en personlighedstest, der sagde, han var introvert.

Peter Normark arbejder til daglig som Head of Bunker Operation hos A.P. Møller-Mærsk, hvor dagligdagen byder på både netværksarrangementer, undervisning, præsentationer, fordybelse og lederskab. Bevidst Introvert har mødt ham til en snak om fordelene ved at være introvert, kunsten at netværke og styrken i at kunne stå alene.

Nu elsker jeg at undervise

Peter Normark placerer sig selv i den introverte ende af skalaen. Men hvor hans introverte side var mere udtalt for 20 år siden, beskriver han nu sig selv som kun svagt introvert. Han peger på, at han har flyttet sig længere mod den ekstroverte ende af spektret på grund af de arbejdssituationer, han blev kastet ud i gennem sin karriere.

”For år tilbage havde jeg det nok sværere med sådan uopfordret at gå ind i ekstroverte sammenhænge, men gennem de sammenhænge jeg så kom ud i, er det blevet nemmere,” siger Peter Normark.

”Jeg har jo altid gerne villet have et job, jeg syntes var sjovt og spændende, og jeg synes jo virkelig, det er sjovt og spændende at flytte olie ind og ud af et raffinaderi. Så måtte jeg gribe telefonen og stikke poten frem til de her mennesker på seminarer og konferencer. Det er bare med at komme ud over rampen og gøre det – det var jo mit job. Enten gjorde jeg det, og klarede det, eller også var jeg ude.”

Der har gennem Peter Normarks karriere været opgaver, der har været sjovere end andre, og nogle, der har sendt ham langt ud af comfortzonen. Og så er der de opgaver, der startede som en udfordring og endte med at blive en fornøjelse.

Sådan gik det for eksempel dengang Peter Normark på sin første arbejdsplads blev bedt om at stå for undervisningen internt. I første omgang krævede det en dyb indånding, men han endte faktisk med at synes, det var så sjovt, at han begyndte at undervise endnu mere. Siden har han undervist på bankskolen, på HD, og nu underviser han også i jagttegn i den lokale jagtforening.

”Jeg har personligt været meget glad for muligheden for at undervise. Og elsker det stadig. Jeg synes, det er noget af det fedeste. Og der ved du, at du har en faglig base og kan komme rundt at snakke med andre. Det er en ekstrovert sammenhæng, hvor jeg synes, det er enormt sjovt.”

Det med at være introvert er ikke noget Peter Normark tænker over til daglig i sit arbejdsliv.

”Hvis man ser på de arbejdsmæssige sammenhænge, har jeg ikke gjort så meget andet end at forsøge at levere resultater. Jeg reflekterer over det i fritiden, når jeg virkelig får lov til at være på jagt alene i 8 timer eller være ude at cykle en lang tur alene. Det har jeg det fedt med. Og der kan jeg virkelig mærke, hvordan jeg lader op.”

Hvis interessen er der, er ingen stillinger for slemme

For Peter Normark har det været vigtigt at opnå situationer, hvor det kan føles, som om man er alene. For eksempel når han sidder i et åbent kontorlandskab eller skal til møder og seminarer og konferencer, hvor man ikke alene.

”Så må du skabe det rum, hvor du opfatter dig som alene og kan lade op,” siger han.

”Hvis jeg for eksempel skal holde en præsentation på et af de her seminarer, hvor der sidder 100 søofficerer, så lader jeg op ved at lukke alt ude den sidste halve time op til. Så kommer den der kapsel på, og så er der lukket for omverdenen for at lade op.”

 

Er der nogle stillinger, man bare skal undgå som introvert – eller kan man vokse med opgaverne?

”Hvis stillingen giver dig den faglige tilfredshed og det faglige kick, som du går efter for at have det sjov, mens du er på arbejde, så er der ingen stillinger, der er for slemme,” slår Peter Normark fast uden tøven.

Han påpeger også, at det med at være introvert eller ekstrovert ikke handler om, hvad man kan eller ikke kan, men hvor man henter energien henne til sit arbejde. At ekstroverte henter energien ved at være sammen med andre mennesker og bliver drænet for energi, når de står alene. Hvor den introverte henter energi ved at være sig selv.

”Hvis jeg skulle stå for et eller andet socialt event, jeg slet ikke tændte på, så ville jeg aldrig i livet gøre det. Det ville være at vende indvoldene ud af på sig selv. Men hvis interessen er der, så er der ingen stillinger, der skal begrænse dig.”

Min introverte side styrker mig som leder

Det at være introvert kan gøre det nemmere at gå ind og tage en ledende rolle, mener Peter Normark, der selv trives som leder og ikke er bange for at stå alene med ansvar og beslutninger i lidt modvind.

”Eftersom jeg henter energien ved at være mig selv, så har jeg ikke behovet for, at jeg skal være sikker på, at de syv andre i lokalet også synes, det er sjovt, det vi laver. Jeg har det godt med det, og så er det den retning, vi går.”

Den introverte side har også ved flere lejligheder givet Peter Normark lidt mere fleksibilitet i både arbejdsliv og fritid.

”Helt tilbage fra gymnasiet har det ikke generet mig at tage alene af sted på ferie. Så da jeg ville på skiferie, og der ikke var nogen, der ville med, så tog jeg bare alene afsted. Og det har jeg haft rigtig mange gode oplevelser på – at jeg har kunne rejse selv og gøre noget selv. Kommer der nogen i dag og spørger, om jeg kan tage til et eller andet foredrag ude i Manila og skal rejse 20 timer alene, så er det fint.”

Men selvom Peter Normark ikke er bleg for at stå med de store beslutninger alene, når situationen kræver det, så er det alligevel samarbejdet mellem mennesker, der giver det bedste resultat i det daglige.

”Jeg nyder at være i de der situationer, hvor jeg laver noget alene. Men det er jo ikke det, der giver en spirende forening. Hvis man vil noget, er man nødt til at arbejde sammen med andre mennesker. Og der er man så nødt til at finde den måde, man gør det bedst på, selvom man er introvert.”

Hvorfor nøjes med en eller to, når man kan få 20?

En essentiel del af Peter Normarks arbejde er at netværke og møde nye mennesker, og det kan godt kræve noget energi, når man egentlig er introvert.

”Men det er en del af jobbet, så det skal jo gøres – og jeg er ikke død af det! Til gengæld kan jeg godt finde på lige at drible en tur udenfor og hente lidt energi, inden jeg skal ind og stikke poten og visitkortet frem til den næste.”

Til sådan et netværksarrangement, hvor man skal rundt og netværke med tallerkenen i hånden, gælder det om at spørge ind til folk.

”Først spørger jeg ind til, hvad folk laver, og så hvad folks fritidsinteresser er. Når folk taler om deres fritidsinteresser, så lærer man dem at kende på en anden måde. Folk åbner sig fantastisk meget, når man spørger ind til deres fritidsinteresser.”

”Det kan godt være tungt, når man føler, at nu har man endelig lige fundet en, man spiller godt med. Så er det fristende at stå og bare slappe lidt af – men der er det på med handsken og videre. Du er der for at komme rundt og få netværket.”

Det er ikke kun fagligt, at Peter Normark har set fordelen ved at komme rundt og få netværket – og sådan har han ikke altid haft det. Men er han oppe på skydebanen i jagtforeningen, vil han faktisk gerne rundt at få snakket lidt med alle.

”Jeg ved ikke om man kan sige, det er ekstrovert at have den interesse og at synes, det er spændende at høre lidt fra dem alle, i stedet for kun at høre på en, men der er så stor forskellighed i, hvad man kan få ud af folk, så hvorfor nøjes med en eller to, når man kan få 20?”

Hvordan netværker man som introvert?

Peter Normark har ingen skrupler med at netværke, undervise og holde foredrag i dag. Men hvad nu hvis man ikke har lige så meget træning, som han har? Hvordan kommer man så i gang? Vi har lokket Peter til at give et par tips med på vejen.

Få det gjort – det gør ikke ondt

Hvordan kommer jeg i gang med at netværke?

”Pres dig selv lidt ud i at sige, hvor mange skal du have snakket med i dag, for at det har været en succes? Hvis du skal være til den her seance i en time, og der står 100 mennesker i lokalet – er det godt, hvis du har snakket med 4 forskellige, som du ikke kendte? Eller skal det være 10 forskellige? 50 forskellige? Sæt det mål realistisk, så du ikke dør af skræk. Men omvendt så få det gjort, fordi det du vil opdage i 999 ud af 1000 tilfælde er, at det gør ikke ondt.”

”Hvis man virkelig har den der introverte, trykkende fornemmelse og man ikke tør, så kan det være en god ide, hvis du er aktiv i en forening, at starte med at bruge den til at være dit træningssted, fordi der er interessefællesskabet så enormt stort. Det gør det 1000 gange nemmere, når man har den fælles interesse.”

Kan man netværke fra sin sofa?

”Det, mener jeg, ikke, man kan. Man kan nok godt netværke over de elektroniske midler som telefoner og Messenger og sådan noget, men jeg har en meget, meget bedre mavefornemmelse, når jeg ved, hvem jeg har på den anden side.”

”Hvis du betragter det indre netværk som 10 og det andet niveau som 50, så er det også mange mennesker, der skal plejes regelmæssigt. Men hvis ikke man har tid til at netværke face to face, så har man måske for stort et netværk.”

Peter Normark har også erfaret, at der er en kulturel forskel på, hvordan vi netværker i Danmark og andre steder i verden.

”Rent kulturelt her i Danmark kunne du måske godt lave dit netværk på LinkedIn, men når du kommer ud i andre kulturer, så mener jeg helt klar, du skal have ansigt på – og helst en dialog, som gør, at du ved, hvad det er, du har på den anden side.”

Skal man ud af sin comfort zone?

”Ja, det skal man. Det er sundt at udfordre sig selv regelmæssigt. Men man skal ikke ud, hvor man føler, man drukner, hver gang.”

Lignende indlæg