Introvert og ekstrovert: Din personlighed kan måles i hjernen

Er din personlighed betinget af arv eller miljø? Er det tillært eller medfødt? De fleste eksperter siger: Begge dele. Et af argumenterne for, at det er medfødt, er, at man faktisk helt fysiologisk kan måle forskelle i hjernen på både dopamintolerancen og på for eksempel blodgennemstrømning. 

Introverte har en lavere tolerance for dopamin

Dopamin er et belønningsstof, der udløses, når vi for eksempel spiser, motionerer eller har sex. Det er et stof, der giver en følelse af glæde og lykke, og det er det stof, der skal motivere os til at overleve og formere os. Dopamin belønner os, når vi gør de her ting. Man kalder det også motivationshormonet. Men i dag, hvor vi får vores krybdyrbehov opfyldt, er det alt muligt andet, der kan udløse dopamin. Nye oplevelser, social anerkendelse og ros kan for eksempel udløse dopamin.

Ekstroverte har en højere tolerance for dopamin, hvilket betyder, at der skal mere dopamin til for at opnå tilfredshedsfølelse. Det kan komme til udtryk ved, at ekstroverte for eksempel har en højere oplevelsestrang end introverte.

Når introverte ”aflades” ved at få en masse indtryk, er det, fordi vi trættes af det høje niveau af dopamin, vores hjerne producerer. Vi bliver hurtigere stimulerede. Og til tider overstimulerede. Det er det, der resulterer i ”sociale tømmermænd”. Det skyldes, at vi har en lavere tolerance for dopamin. Der skal simpelthen mindre til, før vi føler os tilfredse og opfyldte.

Læs også: Introvert og ekstrovert: Arv eller miljø?

Introverte bruger langtidshukommelsen, ekstroverte bruger korttidshukommelsen

Forsker Debra Johnson lavede en undersøgelse, hvor hun undersøgte forskellene i hjernen hos introverte og ekstroverte. Forsøgspersonerne fik sprøjtet små doser af radioaktivt stof i blodet, så man på en hjernescanning kunne se, hvilke centre der blev aktiverede. Deltagerne var på forhånd udvalgt på baggrund af spørgeskemaer, så man kendte deres personlighedstype.

De opdagede to ting:

  1. For det første var der større blodgennemstrømning hos de introverte.

Det er altså ikke bare en fordom eller generalisering, når man siger, at introverte er ”tænkere”. Vi er faktisk mere tænksomme. Vi er ikke nødvendigvis klogere end ekstroverte – det er ikke det, det handler om. Men vi har et rigere indre liv. Der foregår mere oppe i hovedet på os. Det kan vi se på blodgennemstrømningen. Ekstroverte er så typisk mere handlekraftige. Det vender vi tilbage til.

  1. Det andet, man opdagede, var, at der var forskel på, hvilke blodbaner blodet løb gennem. De introvertes blod løb en længere rute til den forreste del af hjernen, der aktiveres, når man skal løse komplekse opgaver og planlægge – og så var denne bane associeret med langtidshukommelsen.

Den blodbane, der typisk blev aktiveret hos de ekstroverte, var kortere hen til målet, og målet var et område i hjernen, hvor der sker bearbejdning af sensoriske udtryk. De ekstrovertes hjerner var mere påvirkede af, hvad der foregik i rummet omkring dem. De er designet til hurtigere at opfatte, hvad der sker omkring dem.

Deres bane er knyttet til korttidshukommelsen. Den korte bane betyder, at de reagerer hurtigere på det, de opfatter. Ekstroverte er altså mere handlekraftige fra naturens side.

Ekstroverte er handlingsparate – introverte er afslappede

Som en lille sidebemærkning, så kan man også se, at det er forskellige signalstoffer, der aktiveres mest hos henholdvis introverte og ekstroverte. Ligesom introverte og ekstroverte har forskellige blodbaner, der primært aktiveres, så har de også forskellige hyppighed af signalstoffer, der aktiveres.

Ekstroverte har en højere hyppighed af signalstoffet adrenalin, mens introverte har en større forekomst af acetylkolin. Acetylkolin er det signalstof, der sender besked til hjernen om, at vi skal slappe af og aktiverer det parasympatiske nervesystem. Det er der, vi slapper af og restituerer. Dopamin og adrenalin aktiverer det sympatiske nervesystem. Det er der, vi er klar til at være aktive.

Vi har selvfølgelig alle behov for begge dele. Men fra naturens side er vi udstyret med forskellige præferencer for at sikre artens overlevelse.

Introverte er altså designet til at være eftertænksomme og lidt forsigtige. Ekstroverte er designet til at være mere risikovillige. Fysiologisk set. Vi har brug for begge dele for at overleve som art.

Lignende indlæg