Sådan lokker du dine introverte medarbejdere med til julefrokost

I en kort rundspørge på facebook svarede 50 ud af 100 følgere, at de takkede nej til julefrokosten. For mange introverte kan julefrokosten føles som noget, der bare skal overstås eller undgås. Men de sociale arrangementer er også med til at skabe sammenhold og samhørighed på arbejdspladsen de resterende 364 dage. Derfor kan det godt betale sig, ikke mindst for lederne, at lokke de introverte medarbejdere med til julefrokosten.

Det er ofte festudvalget og ikke virksomheden, der arrangerer julefrokosterne, og det er sjældent, at de introverte sidder i festudvalget. Derfor bliver festerne sjældent i de introvertes favør, og det kan betyde, at de bliver væk. Den gode nyhed er, at julefrokosten nemt kan blive mere introvert-venlig gennem nogle små justeringer, som festudvalget måske ikke har tænkt ind i planlægningen.

I samarbejde med erhvervspsykolog Lene Thomsen har jeg skrevet fem gode råd til at lokke dine introverte medarbejdere med til julefrokosten.

 

Del programmet på forhånd

Mange introverte medarbejdere vil være mere tilbøjelige til at tage med, hvis de ved lidt mere på forhånd om, hvad der skal foregå, mener Lene Thomsen.

”Der er en tendens til, at det skal være hemmeligt, hvad der skal foregå til julefrokosten. Det skal være en overraskelse. Jeg tror, at mange introverte ville synes, at det var meget rart at vide, hvad kommer der til at foregå.”

 

Drop bordplan ved lodtrækning

Hvis festen er meget stor, kan det være en fordel, at man sidder afdelingsvis, så man kender nogle. Det skaber et trygt element, så det sociale pres ikke bliver for stort. Fordelen ved at sidde sammen med nogle, man kender, er også, at den introverte medarbejder ikke bliver socialt udtrættet alt for hurtigt.

”Selv hvis man vil lave en form for blanding af folk, så kan man lave det sådan, at gæsterne stadig har følelsen af at have én, de kender rimelig godt,” påpeger Lene Thomsen.

Den famøse bordplan ved lodtrækning kan skabe utryghed, hvis man i forvejen var udfordret af at tage med.

 

Lav strukturerede aktiviteter

Quizzer og nu-skal-vi-lære-hinanden-at-kende-lege er som regel fast inventar ved årets julefrokostprogram. Og det skal der også være plads til. Men det kan være en god ide at skabe lidt struktur omkring de indledende samtaler, så man ikke bare skal mingle i to timer.

”Lav gerne nogle strukturerede aktiviteter. Det kunne være, at man får et par spørgsmål, man skal tale om et par minutter, inden man skal videre for at stille nogle andre spørgsmål til nogle andre mennesker,” foreslår Lene Thomsen.

Når de indledende aktiviteter er rundet af, skal der selvfølgelig også være plads til ”fri leg”.

 

Hjælp samtalerne i gang ved bordene

Læg gerne nogle spørgsmål eller en aktivitet på bordene, der omhandler temaer, man kan snakke videre om i løbet af aftenen. Det kan sætte gang i nogle interessante samtaler fra begyndelsen og skabe en fælles referenceramme. Mange introverte synes, det er kedeligt at smalltalke. Interessante temaer, der bliver givet på forhånd, kan være en måde at inddrage dem i samtalen på, så ikke de først skal omkring vejret.

 

Lad de introverte gå tidligt hjem

Nogle oplever det som et nederlag, hvis man den første, der går hjem. Men her er det bedre at se på det sådan; at sejren er at tage med og være der, så længe det er behageligt. På den måde bliver det nemmere at deltage, hvis man er i tvivl, om man har lyst.

Undlad derfor at kommentere på dem, der går tidligt hjem. Giv plads til, at folk kan gå, når de ikke gider mere.

Lignende indlæg